>ยินดีต้อนรับเข้าสู่...ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเด็กแห่งชาติ 2556

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อเภอกระทุ่มแบน ได้ดำเนิการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับ กศน.ตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 11 มกราคม2556 ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย  ตำบลท่าเสา มีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 235 คน  และวันที่ 12 มกราคม 2556 จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับ กศน.ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ณ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  1,500  คน

วันที่  11 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ตำบลท่าเสา


วันที่  12 มกราคม 2556 ณ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน


วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จัดการเรียนการสอน รายวิชา ทร 02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทร 02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุด ให้กับ นักศึกษา กศน.ตำบลบางยาง  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. มีนักศึกษา จำนวน  60  คน
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน และ กศน.ตำบลบางยาง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "กิจกรรมเล่านิทานเพื่อน้อง" ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน "มหกรรมรักการอ่าน" ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ  ตำบลบางยาง เมื่อ วันที่ 22  พฤศจิกายน 2555 เวลา  13.00 น. - 16.00 น. โดยมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น กิจกรรมอาชีพเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การทำน้ำยาล้างจาน โดยเด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงเรียนรู้จริง  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนันทนาการ "ลูกโป่งหรรษา"  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้การเล่านิทานเป็นสื่อ บรรณารักษ์จะเล่านิทานให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง แล้วให้เด็กฝึกอ่านและนำนิทานที่ตนอ่านแล้วมาเล่าให้เพื่อฟัง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการจำ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จำนวน  50  คน


ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก...จ้า


บรรณารักษ์เล่านิทานให้ฟังเป็นตัวอย่าง...นี่นี่ต้องอย่างนี้น่ะ....


เด็กๆ ตั้งใจอ่านกันใหญ่


ออกมาอ่านให้เพื่อนฟัง..เป็นไงเจ๋งป่ะ.....


ผลิตน้ำยาล้งจาน ด้วยตัวเองเชียวน่ะ สอนโดย อ.สมาพร  เหรา 


แฮะๆ..กวนจนเหนื่อยเลย


ได้แล้วจ้า


นันทนาการ "ลูกโป่งหรรษา" โดย อ.อารยาจินดารัตน์ ครู กศน.ตำบลบางยางวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระท่มแบน  จะดำเนินการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณหน้าอาคารห้องสมุด ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 จึงขอเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณ บริจาค ของขวัญ รางวัล หรือเงินในการจัดกิจกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ 034-844567

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ห้องสมุดประชาชนฯ ร่วมกับ กศน.ตำบลตลาดร่วมโครงการ "ปลูกการอ่าน สานปัญญา"

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ กศน.ตำบลตลาด จำนวน  60 คน ร่วมปลูกต้น "ปรีดียาธร" จำนวน  9  ต้น บริเวณด้านข้างอาคารห้องสมุดประชาชน โดยนักศึกษา กศน.ตำบลตลาดจะเป็นผู้ดูแลรักษาต้นไม้ดังกล่าว
ข้อมูลสำคัญ 
ห้องสมุดประชาชนฯ ร่วมกับ กศน.ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ร่วมกับปลูกต้น "ต้นปรีดียาธร" จำนวน 9 ต้น ชื่อพื้นเมืองอื่น: ตาเบบูยาเหลือง ชื่อสามัญ : Silver trumpet tree, Tree of gold, Paraguayan silver trumpet tree ... ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia argentea Britt วงศ์: BIGNONIACEAE ถิ่นกำเนิด: อเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ประเภท: ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 8 เมตร เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระ ลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน กิ่งก้านเปราะหักง่าย แตกกิ่งก้านเป็นชั้น โตช้า เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำดี แดดจัด ใบ: เป็นใบประกอบประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ลักษณะใบหนาแข็ง และมีขนนุ่ม มีสีเขียวอมขาว ดอก: มีสีเหลืองสด ออกเป็นช่อๆ ละ 3-10 ดอก ลักษณะกลีบดอกติดกัน ก้านดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกร่วงจะติดฝักและมีเมล็ด ขั้วดอกเหนียวและดอกจะร่วงยากกว่าเหลืองอินเดีย ดอกออกมากแต่ยังมีใบคงอยู่บนต้นมากไม่ร่วงหมดต้น ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ผล: เป็นฝัก ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร สีเทา มีเส้นสีดำ การขยายพันธุ์: ด้วยการเพาะเมล็ด และการตอน แต่การตอนจะโตได้เร็วกว่า การดูแล: ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ต้นไม้ตระกูลนี้ไม่ชอบน้ำมาก

ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษายน


 กิจกรรมครั้งที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2555ปลูกต้นไม้ "ต้นลีลาวดี" 

 

  


ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับนักศึกษา กศน.ตำบลบางยาง ร่วมกันปลูก "ต้นลีลาวดี" (Frangipani, Plumeria): ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ประจำชาติลาว เริ่มปลูก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ปลูก จำนวน 1 ต้น สูง 30 เซ็นติเมตร สมาชิกผู้ดูแลรักษา นางสาวรจนาพร เพ็งแจ่ม นางสมาพร เหรา และนักศึกษา กศน.ตำบลบางยาง เป็นผู้ดูแลรักษา มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน เมื่อก่อนบางคนมีความเชื่อว่า ไม่ควรปลูกต้นลั่นทมในบ้าน เนื่องจากมีชื่อเป็นอัปมงคล คือไปพ้องกับคำว่า 'ระทม' ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ แต่ปัจจุบันนิยมเรียกชื่อใหม่ ว่า ลีลาวดี และนิยมปลูกกันแพร่หลายอย่างมาก ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่ จำปา, จำปาลาว และจำปาขอม เป็นต้น ลีลาวดี เป็นไม้ที่นำมาจากเขมร ทางภาคใต้ เรียกชื่อว่า "ต้นขอม" "ดอกอม" เล่ากันว่า ไม้นี้นำเข้ามาปลูกในไทย เมื่อคราวไปตีนครธม ได้ชัยชนะ นำต้นไม้นี้เข้ามาปลูก และเรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่า "ลั่นธม" "ลั่น" แปลว่ ตี เช่น ลั่นฆ้อง ลั่นกลอง "ธม" หมายถึง "นครธม" ภายหลัง "ลั่นธม" เพี้ยนเป็น "ลั่นทม" ลีลาวดี เป็นพืชนิยมปลูกเพราะดอกมีสีสันหลากหลาย สวยงาม ได้แก่ขาว เหลืองอ่อน แดง ชมพู ฯลฯ บางดอกมีมากกว่า 1 สี ลีลาวดี เป็นไม้ประดับที่มีผู้สนใจปลูกกันอย่างมากในช่วงระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากติดใจในความงามของทรงต้น ใบ และดอกที่มีหลากสีสัน โดยเมื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์แล้วจะได้สีที่แปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดอกยังมีกลิ่นหอม อีกประการหนึ่งคือลีลาวดีเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก อีกทั้งมีคุณสมบัติใช้เป็นสมุนไพร ในอดีตไม้ชนิดนี้จะไม่นิยมปลูกในบ้านเรือนเลย เพราะเนื่องจากความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับความหมายของชื่อเดิมคือ “ลั่นทม” ทำให้ลั่นทมมีปลูกไว้เฉพาะในวัด และตามโบราณสถานต่าง ๆ ในช่วงระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาหลังจากเป็นที่รู้จักและคุ้นหูในนามของ “ลีลาวดี” เพียงเท่านี้ต้นลีลาวดีก็เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะในการจัดภูมิทัศน์และจัดสวนทั้งสวนในบ้าน บริเวณตึก อาคาร รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้ความต้องการลีลาวดีขยายตัวคือ การขยายตัวของธุรกิจสปา ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าในสถานประกอบการ สปานั้นนิยมนำดอกลีลาวดีมาเป็นไม้ประดับ เนื่องจากความสวยงามของรูปทรง สีสันและกลิ่นหอมเย็น ด้วยราคาที่สูงอย่างต่อเนื่องของลีลาวดี ทำให้มีเกษตรกรจำนวนมากหันมาปลูกลีลาวดีเพื่อการค้ากันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เนื่องจากลีลาวดีต้นใหญ่นั้นหาได้ยากขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่มีต้นลีลาวดีทั้งต้นใหญ่ กิ่งชำ และเมล็ด ก็จะมีลูกค้าไปติดต่อขอซื้อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้แก่เกษตรกร ในสมัยก่อน มีต้นลั่นทมเพียง 2 สายพันธุ์คือ 1. ลั่นทมขาว อย่างที่เห็นกันตามวัดวาอาราม ลั่นทมขาวจะชอบแดด มีความสูงตั้งแต่ 3 - 7 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านดูอวบ มีสีน้ำตาลปนเทา เป็นใบเดี่ยวรูปคล้ายหอก ยาว 20 - 30 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกมีสีขาวรูปกรวย มีกลีบดอก 5 กลีบ จะมีกลิ่นหอมมาก มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโก 2. ลั่นทมแดง ทุกอย่างจะเหมือนลั่นทมขาว ยกเว้นใบ ที่บางครั้ง จะออกสีเขียวเข้ม ดอกมีสีแดงทั้งดอก ก้านออกเป็นสีม่วงแดง ดอกมีกลิ่นหอม ทั้งสองชนิดมีอายุยืน ตั้งแต่ 50 ถึง 100 กว่าปี ดอกลีลาวดี ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศลาว โดยส่วนมากจะขึ้นอยู่ตอนเหนือของประเทศ ไทยทางขึ้นพระธาตุที่เมืองหลวงพระบาง

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕


ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยร่วมกับ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ณ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๘๕๐ คน และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ จัดกิจดรรมวันเด็ก ณ ห้องสมุดประชาชนฯ นำโดยนายเอนก  ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๕๐ คน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมบนเวที ประกวดร้องเพลง ประกวดการเล่านิทาน แข่งขังตอบปัญหาชิงรางวัลด้วมเกมบิงโก กิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษจาก กศน.ตำบลตลาดกระทุ่มแบน กิจกรรมตัดพวงมโหตร จาก กศน.ตำบลบางยาง และผู้อุปการะคุณ อาหารขนมโตเกียว มาม่าผัด มาม่ายำ ไอศกรีม น้ำดื่มสมุนไพร
      ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ของขวัญและรางวัล ไว้ ณ ที่นี้
กิจกรรมวันเด็ก ณ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๕๕กิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องสมุดประชาชนฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการมหกรรมรักการอ่าน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน ได้จัดโครงการมหกรรมรักการ ขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ณ เทสโก้โลตัส สาขาอำเภอกระทุ่มแบน นำโดยนายเอนก  ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับเกียรติจาก นายมลฑล ไกรวัตนุสสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายอุดร  ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมรักการอ่านในครั้งนี้
           เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวัน "รักการอ่าน" ประกอบกับการที่สำนักงาน กศน. ได้รับพระกรุณาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ด้วยพระราชปณิธาน ที่ทรงห่วงใยประชาชนให้อ่านออกเขียนได้ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความสามารถทางการศึกษาอันก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่ 2 เมษายน พร้อมกันนี้ มติคณะรัฐมนตรีให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น ทศวรรษแห่งการอ่าน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดโครงการมหกรรมรักการอ่านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.  เพื่อเทิดประเกียรติในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมาายน
2.  เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ เด็ก เยาวชน นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

            
         


วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ห้องสมุดเคลื่อนที่...

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายเอนก  ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน โดยออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับคลีนิคเกษตร เคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง กศน.อำเภอกระทุ่มแบน ได้นำกิจกรรมต่างๆออกให้บริการดังนี้
1.  ให้บริการสอนทำอาหารขนม ถั่วกรอบแก้ว
2.  ให้บริการสอนทำอาหารขนม สาคูไส้หมู
3.  ให้บริการน้ำดื่มสมุนไพร
4.  ให้บริการตัดผม
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน ได้นำกิจกรรมต่างๆ ออกให้บริการดังนี้
1.  ให้บริการอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์
2.  ให้บริการยืม คืนหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกสถานที่
3.  ให้บริการสมัครสมาชิกห้องสมุดนอกสถานที่
4.  ให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์น่ารู้

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการอ่านหนังสือในดวงใจ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษา กศน.ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 35 คน ร่วมโครงการอ่านหนังสือในดวงใจถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554